Погляд в історію: зародження освіти в Красних Окнах

Розвиток освіти в Красних Окнах розпочався в далекому 1860 році, коли в містечку відкрилась перша початкова школа. На той час Окни були невеличким містечком з нечисленним населенням. В 1859 році Окни нараховували тільки 97 дворів, де проживало 254 чоловіків і 242 жінки. Про школу ніхто й гадки на мав. Поява шкіл в імперії була пов’язана з реформами, проведеними в 60-тих рр. ХІХ ст., після скасування кріпосного права. Школа в Окнах була відкрита земством – тодішнім органом самоврядування, створеним також в ході реформ. Спочатку земство брало на себе тільки частину господарських витрат, а основні витрати несли батьки учнів. Навчання в окнянській земській школі проводив спочатку один вчитель і тривало воно 3 роки. Школа налічувала один клас, де вивчали: Закон Божий, російську мову, арифметику, географію, правопис. Невдовзі земство повністю взяло на себе забезпечення школи і навчання стало безкоштовним. Тому уже в 1870 році окнянська школа налічує 96 учнів.

Наприкінці ХІХ ст. церква з метою боротьби з земською школою та культивування в початкових школах релігійності та “відданості престолу” посилено розповсюджувала церковно-приходські школи. Більша частина навчального часу в такій школі приділялась церковнослов’янському читанню та церковному співу, відомості з природознавства та географії не повідомлялися учням зовсім, розповіді з історії підносили в релігійному і монархічному дусі. Термін навчання в церковно-приходській школі тривав два роки.

Тиск Синоду на земську школу давався взнаки. Уже в 1879 році окнянська земська школа налічувала тільки 55 учнів – 42 хлопця і 13 дівчат. З усіх типів тогочасних навчальних шкіл (земських, міністерських, церковно-приходських) земська була найкращою. Освітній рівень її вчителів був значно вищий, вони мали спеціальні будівлі, були краще обладнані навчальними посібниками. В земських школах підручники та письмові прилади надавалися безкоштовно, тоді як в церковно-приходських з учнів стягувалася їхня вартість. В 1896 році школу відвідує 45 учнів – 30 хлопців та 15 дівчат. В цьому ж році окнянська земська школа перестає існувати і в Окнах відкривається церковно-приходська школа. Дітей навчав священник. Читати та писати навчали за Псалтиром та Часословом. Щодня, вранці і увечері учні здійснювали загальну молитву. Кожний урок теж розпочинався і закінчувався молитвою. Постановою Святого Синоду на церковні школи було покладено обов’язки боротися з алкоголізмом, поширювати серед населення санітарно-гігієнічні знання. Відомо, що школа спочатку знаходилася в простій селянській хаті. В 1907 році побудували нову будівлю на 4 класні кімнати на кошти казни. Окнянська церковно-парафіальна школа була двокласною і налічувала тоді 35 учнів.

В 1913 році містечко Окни, Чорнянської волості налічувало 2632 жителів. Місцевим священиком був Бржезінський Іоан, приставом – Будзинський Ананій, земською лікарнею завідував Копистянський Євгеній. З інтенсивним приростом населення, в 1914 році школа налічувала уже 120 учнів, яких навчали 2 диякона. Навчання в школі коштувало 3 рубля на рік – сума досить значна для тодішнього селянина. Тому більша частина населення Окон не могла собі дозволити навчання дитини в цій школі. Заняття у школі розпочиналися у вересні і закінчувалися на початку травня, що пояснювалося залученням учнів до сільськогосподарських робіт.

Сергій Жосан.

Залишити відповідь