Про діяльність Красноокнянського районного центру зайнятості протягом 2014 року та стан виконання районної Програми зайнятості населення на 2014-2017 роки

В Красноокнянському центрі зайнятості протягом 2014 року на обліку перебувало 1554 безробітних громадян, з яких 559 чол. на початок року, 995 чол. зареєстровані у звітному періоді. У 2013 році за аналогічний період послугами районного центру зайнятості скористалося 1575 безробітних громадян, тобто на 21 особу більше ніж у поточному році.
В результаті взаємодії центру зайнятості з роботодавцями працевлаштовані на вільні робочі місця та вакантні посади всього 801 особа, в тому числі 656 осіб з числа безробітних, а протягом 2013 року було працевлаштовано всього 819 громадян, з яких безпосередньо безробітних 687 осіб. У 2014 році досягнуто рівень працевлаштування 42,2%.
Що стосується кількості зареєстрованих вакансій протягом 2014 року, то тут ситуація трохи покращилась ніж протягом 2013 року. У 2013 році мали потребу в робочій силі 101 ПОУ, а у 2014 році – 98 ПОУ, зокрема у 2013 році було заявлено 761 вакансія, а у 2014 році – 788 вакансій, тобто на 27 одиниць або 3,4% більше. Рівень укомплектування вакансій центром зайнятості становить 96,7%. Протягом 2014 року компенсацію єдиного внеску отримували 3 роботодавці, які працевлаштували на новостворені робочі місця 5 осіб з числа безробітних громадян, які мають додаткові гарантії зайнятості. Загальна сума компенсованого єдиного внеску становить 15,7 тис.грн.
Серед активних заходів сприяння працевлаштуванню найбільша питома вага припадає на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних. Протягом зазначеного періоду 243 чол. навчались, перенавчалися та підвищували кваліфікацію за направленням центру зайнятості. Громадяни опановували професії: основ підприємництва, продавця продовольчих та непродовольчих товарів, електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж, електрогазозварника, обліковця реєстрації бухгалтерських даних, машиніста крану, кухаря та проходили курси цільового призначення з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. Всього з початку року на профпідготовку та проживання слухачів витрачено 18,6 тис.грн.
Ще однією актуальною програмою сприяння зайнятості безробітних, є виплата допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності. Протягом 2014 року 20 безробітних організували власну справу за наступними видами економічної діяльності: сільськогосподарське виробництво, роздрібна торгівля, транспорт, надання інших послуг. Загальна сума коштів на виплату допомоги одноразово у 2014 році склала 311,7 тис.грн. Всього з початку року нараховано та виплачено 3339,6 тис.грн. допомоги по безробіттю. Затримання та заборгованості у проведенні виплат матеріального забезпечення не було.
Станом на 01.01.2015 року на обліку в центрі зайнятості продовжувало перебувати 608 безробітних громадян. Прикладалося чимало зусиль з метою зниження напруги на ринку праці, проте, питому вагу безробітних становлять сільські мешканці – майже 70% від загальної чисельності безробітних, а дефіцит вільних робочих місць у сільській місцевості значний. Станом на 01.01.2015 року на одну актуальну вакансію претендувало 76 осіб. Всього наявних 8 актуальних вакансій.
Служба зайнятості здійснює системну роботу з цільовими групами клієнтів, наприклад, жінками, молоддю, соціально незахищеними категоріями громадян, інвалідами, тощо. Для кожної категорії існує певна специфіка у наданні послуг. Протягом 2014 року працевлаштовано 172 безробітних, які відносяться до осіб, які потребують додаткових гарантій зайнятості (всього перебувало на обліку 406 громадян даної категорії, що становить понад 26% від загальної чисельності безробітних ). Рівень їх працевлаштування склав – 42,36%. Крім того, послугами центру зайнятості користувались 57 інвалідів, з яких 19 осіб працевлаштовано, в т. ч. 8 осіб зайнялась підприємництвом після отримання одноразової допомоги по безробіттю. Рівень працевлаштування інвалідів склав 33,33%. Навчались за направленням служби зайнятості 13 інвалідів, які згодом і були працевлаштовані, 100% інвалідів охоплено профорієнтаційними послугами.
Організація оплачуваних громадських робіт та робіт тимчасового характеру дозволяє окремим категоріям громадян, особливо тим, хто знаходиться в стані безробіття тривалий час, відновити трудові навички, іноді отримати постійну роботу, а також є можливістю поліпшити матеріальне становище. Брали участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру – 285 осіб, всі вони мали статус безробітного. Всього витрачено коштів Фонду загальнообов’язкового страхування на випадок безробіття для організації громадських робіт на суму 44,0 тис.грн. та, відповідно, таку ж суму коштів витрачено з місцевих бюджетів.
Всім громадянам, а це 3073 особи (з них 1498 осіб становили безробітні), які звернулися до центру зайнятості: і шукачі роботи, і зайняті громадяни, які бажають змінити місце роботи, і пенсіонери, а також учні шкіл з метою отримання різноманітних соціальних послуг було надано 8200 профорієнтаційних послуг, в тому числі профінформаційних 5038 послуг, профконсультаційних 3154 послуг та 8 послуг по професійному відбору. Досить активна профорієнтаційна робота проводиться центром зайнятості спільно із соціальними партнерами (відділ освіти, служба у справах дітей, РЦССДСМ) з учнівською молоддю. Протягом 2014 року для учнів різних класів (3-11 кл.) було організовано та проведено 47 заходів (профорієнтаційні уроки, дні відкритих дверей, інтерактивні заходи, презентації професій, презентації навчальних закладів, професіографічні екскурсії, конкурси малюнків на тему «Моя майбутня професія», надання послуг із застосуванням ПАК). Всього такими заходами було охоплено 1144 учнів різних ЗОШ району.
Протягом 2014 року на особистому прийому було прийнято 21 особу, всього надійшло 2 письмових звернення, повторних звернень, звернень з вищих організацій, а також скарг на дії працівників не було.
Ефективність роботи служби зайнятості в багатьох випадках залежить від плідної співпраці з районною державною адміністрацією, сільськими та селищною радами, роботодавцями, профспілками. За високими показниками стоять долі людей та цілих родини. Службою зайнятості створені умови, коли кожен її клієнт може отримати в повному обсязі весь комплекс послуг з працевлаштування або підбору працівників, тобто реалізувати своє право і законні інтереси на ринку праці.

Г.Кушнір, директор Красноокнянського РЦЗ.

Залишити відповідь